Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

OD HISTORIE PO SOUČASNOST

     Vesnička Dlouhá Louka leží cca 2 km jihozápadně od obce Lužany, do jejíhož správního obvodu patří.

     Původ obce spadá však do dávné minulosti. Osada Dlouhá Louka se připomíná již v r. 1245 jako poplužní dvůr s 8 chalupami – jakožto majetek proboštství přeštického. Od té doby až do roku 1922 byla těsně spjata s obcí Lužany.

     Od roku 1922 je Dlouhá Louka obcí samostatnou, orientovanou spíše na sousední obec Vřeskovice, kam spadá dodnes farností. Na vřeskovickém hřbitově odpočívá velká většina zemřelých z obce a také první kroky dětí za vzděláním vedly do školy ve Vřeskovicích. A to až do roku 1961, kdy Dlouhá Louka přestává být samostatnou obcí a stává se opět součástí obce Lužany

     Z kroniky obce můžeme vyčíst, že vesnička, ač malá, žila bohatým životem. Působily zde různé spolky - jak mládežnické, tak z řad dospělých, hrálo se zde ochotnické divadlo. V obci se nacházela prodejna, hospoda, ale také pekařství, hokynář a trafika.

     Pro porovnání je možné uvést např. počet obyvatel v různých obdobích:

r. 1920 223 obyvatel

r. 1931 204 obyvatel

r. 1995 54 obyvatel

r. 2011 85 obyvatel
 

     Z této statistiky lze pozorovat, že obec prošla do 90. let 20. stol. jistým útlumem - odliv obyvatelstva byl z velké části způsoben nedostatkem pracovních příležitostí a rozvojem větších měst (Přeštice, Klatovy, Plzeň) a také nedostatečnou dopravní obslužností malých obcí.

     Ale s příchodem 21. století se opět začíná Dlouhá Louka zdárně rozrůstat. Lidé se z víru měst vracejí zpět do vesnice a tak obec prožívá nyní svůj „rozkvět“, který podpořil vznik nových stavebních míst.

     Máme zde moderní dětské hřiště, udržovanou požární nádrž s možností koupání, v budově KD je v letní sezóně v provozu „klub SDH“, kde je soustředěn čilý ruch, zejména v prázdninových měsících se zde schází příznivci sportu a dobré nálady. Je tady totiž možnost sportovního vyžití i příjemného posezení s přáteli.