Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

    

     Obec Lužany získala dotaci na chodníky, parkoviště a zelené plochy ve výši 6 395 000,- Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury a zároveň Ředitelství silnic a dálnic vyčlenilo finanční prostředky na opravu silnice I/27 na rok 2015, bylo možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele celé stavební akce „Intravilán Lužany“. Výběrové řízení vyhrála firma BERGER BOHEMIA a.s., které bylo 17. června oficiálně předáno staveniště. Protože výběrovým řízením bylo dosaženo úspory finančních nákladů, byl maximální možný příspěvek od SFDI snížen na 5 325 000,- Kč z celkových uznatelných nákladů. 

      S touto akcí probíhaly současně i nutné opravy dešťové kanalizace nebo její prodloužení. Byly také prodlouženy chráničky O2 a v návaznosti na tuto stavbu došlo k vybudování retardéru u dětského hřiště. Díky nejnovějším sondám, kdy byly zjištěny nedostatky v podloží, byla celá akce rozdělena na 2 roky, přesněji na 19 měsíců - tzn. od července 2015 do října 2016. V rámci akce došlo k několika drobným změnám projektové dokumentace, ta nejzásadnější byla vytvoření obytné zóny směrem k rybníku. Při této stavbě bylo provedeno osvětlení přechodu pro chodce, kdy jsme od Nadace ČEZ získali příspěvek ve výši 117 424,- Kč.