Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

    

Zastupitelé Obce Lužany se snažili hned od počátku volebního období najít vhodný dotační titul, který by jim pomohl v realizaci revitalizace parku u lužanského zámku, který tvoří jakousi náves celé obce. Po 3 letech marných podání žádostí se na Lužany usmálo štěstí a park mohl být obnoven. Stalo se tak v závěru roku 2013, kdy Obec Lužany byla vybrána mezi úspěšné žadatele o dotaci v 2. kole posuzování. Dotaci získala od Nadace ČEZ, výše dotace 313 746,- Kč. Celkové náklady byly rozpočtovány na částku 722 000,- Kč.

     Společně s prostranstvím byly navrženy úpravy okolo bývalých dílen a jídelny s výsadbou nových stromů. Stávající výsadba na hlavní ploše byla naprosto nevhodná a necitlivá, prostor byl nepřehledný a tmavý. Dřeviny byly přerostlé a většinou silně proschlé. Největší zkázu způsobila zima v r. 2010 - 2011, kdy mnoho stromů a keřů nevydrželo přívaly sněhu. Všechny problematické dřeviny byly vykáceny nebo ošetřeny. Celá plocha byla udržována jen sekáním několikrát do roka. Cílem bylo získat prostor, který by byl propojen cestami, s plochami pro odpočinek.

     Po vyměření budoucích ploch byly tyto plochy ohraničeny obrubníky, odvodněny, byly zavezeny jednotlivé vrstvy podloží a na závěr na cesty a plochy pro lavičky byl navezen mlatový písek, který byl co nejkvalitněji zhutněn. Ostatní zelené plochy byly upraveny novou zeminou, proběhla výsadba stromů a na závěr i výsadba rostlin a keřů. Všechny zelené plochy byly osety parkovou směsí. Stůl na stolní tenis našel své nové působiště hned vedle dětského hřiště.

     Věříme, že citlivá výsadba nejen stromů, ale i keřů a trvalek, bude všem sloužit v této podobě co nejdéle. Lužany si určitě zasloužily bezpečné a klidné místo pro pohyb a setkávání všech obyvatel obce i návštěvníků.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka