Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Dlouhá Louka - pomník umístěný ve středu obce, parc. číslo 696/2

     Na pomníku je uveden text: "Památce padlých vojínů ze zdejší obce ve světové válce 1914 - 1918 věnováno od občanů Dlouhé Louky" a další text s připojenými fotografiemi: "Dálná cizí země kosti Vaše kryje, památka však Vaše v srdcích našich žije!"

Citace z kroniky obce Dlouhá Louka:

     Válka skončena. Z radostí, že opět shlednouti mohou svoji občinu, vraceli se vojáci z vojny domů. Jak radostno bylo těm v dědině, jichž drazí vrátili se zpět a jak naproti tomu žalno těm, jejichž milé tam někde daleko cizí země kryje, v ní odpočívají kosti jejich snad bez označení bez nápisu, zapomenuti a neznámi.  A přece nebýti těch kostí bílých, které Vám v dáli í a té krve červené, která tu cizí zemi skropila, nevlál by svobodně náš prapor červenobílý a nebylo by naši samostatnosti.

     To majíce na mysli smluvilo se několik hochů, že slušno by bylo, aby památky padlých ani v dobách pozdějších zapomenuto nebylo, postaviti jim pomník. Svolána mládež obojího pohlaví a tu usneseno by měsíčními příspěvky z pořádání divadelních představení a zábav opatřen obnos k postavení potřebný, 38 hochů a dívek přihlásilo se k součinnosti a chutě dalo se do práce. 7. Února 1921 pořádán  ples jenž vynesl 304 Kč, 20. února sehráno divadelní hra „Cholera“ s výtěžkem 128 Kč 80 h a 20. března drama „Pod tíhou kletby“ s čistým ziskem 209 Kč 50 h. Příspěvky v této době činily 263 Kč 70 h. Dne 3. Dubna vykonána Josefem Šindelářem a Tomášem Valešem sbírka po vsi, která vynesla 1073 Kč, čímž hotovost peněžní dostoupila výše 1979 Kč a bylo možno přistoupiti k realizování myšlenky – postavení pomníku padlým vojínům.

     Pomník stojí při vstupu do obce na východní straně. Jest to masivní obelisk ze žuly, kolem malá okrasná zahrádka, oplocená. Jména padlých a jejich fotografie jsou na pomníku vyznačeny.

 Jména padlých vojínů:

 • Bezděk Martin
 • Burian Tomáš
 • Burian Jan
 • Dvořák Martin
 • Hrdlička Josef
 • Havránek Tomáš
 • Reiser Matěj
 • Křen Josef

 

Stránka

 • 1

 

 

 

 

 

 


Stránka

 • 1