Obec Lužany
ObecLužany

Ochotnický kroužek Lužany

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Ochotnický kroužek Lužany, z.s.

IČ: 22739238

Lužany 25

334 54 Lužany

Datová schránka: brme2gk

Vedoucí: Miroslava Szlachtová, tel. 723 264 435

HISTORIE

     V zápise z výroční schůze k 50. výročí hasičů v Lužanech 2. 7. 1933 se píše - "V roce 1918 bylo započato se hraním divadla. Koncem roku 1923 zakoupil hasičský sbor vlastní jeviště, aby tak svépomocí dosáhl "vyšších finančních cílů"."

     Ochotníci tak pomáhali hasičům restaurovat vybavení, které bylo poničeno válkou. Sbor měl v té době 102 členů. Z prvních divadelních her lze jmenovat "Z českých mlýnů", "Bim, bum, bác", "Kubata dal hlavu za blata", "Na letním bytě", a další.

     Pan František Kovařík, jako režisér, navrhl, aby u hasičského sboru byl zřízen dramatický odbor. Z dalších her ve 30. - 40. letech lze jmenovat: "Zemský ráj to na pohled", "Vesničko má", "Veličenstvo v base", "Lucerna", "Na otcovském klepáči".

     Na návrh přednosty stanice, pana Košaře, bylo rozhodnuto konečně ustavit dramatický odbor a zakoupit a udělat jeviště pro potřebu hraní v lužanském parku. Zároveň se diskutovalo o vztahu k DTJ a jejich divadlu. Divadelní odbor DTJ vyvíjel svou činnost velmi zřídka. Jinak byla oboustranná spolupráce. Kronika zaznamenává v prvních dvou desetiletích ochotníků, že některá představení se zpěvem doprovázela hudba Šustíků (Pěchoučků). Kronika také zmiňuje rok 1923, kdy bylo skutečně zakoupeno od firmy František Fešler z Husovic u Brna divadelní jeviště za 4 194 korun. Divadla se potom hrála pravidelně o pouti i jindy v zámeckém parku. 1. března 1925 se na počest prezidenta Masaryka konalo divadelní představení "Bělohorská mračna". V roce 1925 byla sehrána čtyři představení. Jedním z nich byla hra "U bílého koníčka". V této divadelní hře hrál komickou roli režisér Měst. divadla v Plzni pan Vendelín Budil j.h. Ke světlým okamžikům lužanského divadla se zapsala 9. září 1928  divadelní hra "Jánošík", která se setkala s neobyčejným úspěchem. Režisérem byl správce velkostatku Jan Elmer. Již jmenované představení Jánošík bylo s velkým úspěchem opakováno při odhalení pomníku padlým ve světové válce. Úspěšně byla v Lužanech uváděna i představení školních dětí v zámeckém parku, a současně se ve školních třídách konaly výstavy prací žáků, které organizovaly slečny učitelky Kožíšková, Přibylová a Velkoborská. Příkladem takové akce v parku byla hra "Krakonoš".  V září 1932 navštívil představení "Lucerny" v zámeckém parku prezident České akademie věd a umění Mistr J. B. Foerster se svojí chotí. V tomto divadelním představení účinkoval orchestr pana Cukra z Přeštic. Hasiči v tomto roce doprovodili zemřelou paní Matyldu Meyerovou, za což dostali děkovný dopis od Hlávkovy nadace. 6. listopadu 1932 se v Lužanech konal "humoristický večírek". V tomto roce se ve zprávě hasičů mimo jiné uvádí: "...hraní divadla dopomáhá k penězům, abychom mohli restaurovati válkou zničenou výzbroj."

     23. 6. 1935 spolupracovala hasičská jednota se spolkem "Budeč" při odhalování pamětní desky Josefa Kožíška na lužanské škole.

     Další divadelní představení lužanských ochotníků: "Hrátky s čertem", "Paní Mincmistrová", "Když ptáčka lapají", "Václav Hrobčický z Hrobčic", "Naši furianti", "Tři chlapi v chalupě", "Enšpígl", "Sluneční paseka", "Chudák manžel".  Ve 30. letech byla dále sehrána ochotnická představení "Padla kosa na kámen", "Zasnoubení ve tmě", "Zlý jelen", "Český muzikant aneb muziky, muziky". Hrála se i hra "Kupte si rádio".

     K 10. výročí republiky bylo sehráno představení ochotníky DTJ "Pro vlajku československou" od Ferdinanda Olivy. V roce 1956 se v září hrálo představení "Paní Marjánka matka pluku". V roce 1957 se opět hrálo divadlo v přírodě "Císař pán o ničem neví". V září 1958 byla v parku uvedena hra J. K. Tyla "Enšpígl". V Lužanech také opakovaně účinkovala estrádní skupina Notáři. Lužanské školní děti uvedly představení "Stříbrná studánka". Hru "Naši furianti" uvedli lužanští také ve Velharticích v přírodním divadle. Do Lužan často zajela Stálá divadelní scéna Klatovy.

     To už byla 50. a 60. léta a ochotníci už hráli společně jako Osvětová beseda a Hasičský sbor. Některé hry režíroval Matěj Kasl a František Kovařík. Někdy hrála i kapela Švitorka. Lužanští ochotníci často hráli i mimo Lužany, např. ve Velharticích, Skašově, Skočicích, Roupově. Zvláště v době, kdy se v Lužanech stavěl kulturní dům. Do hraní divadla se často zapojovala i škola, např. divadelní hrou "Medová pohádka" v září 1962. Hra "Paní Mincmistrová" se právě hrála v té době ve Skočicích, protože v roce 1969 se v Lužanech připravovalo otevření kulturního domu.

     Na počátku 60. let přišly do obliby babské bály, na kterých hrála lužanská Švitorka a několikrát byly opakovány Hrátky mládeže a Dětský den na fotbalovém hřišti. Byly uváděny maňáskové hry pro děti. Dramatický kroužek hasičů sehrál divadelní hru "Cop" a v září o pouti se hrála hra "Tři chlapi v chalupě". Dědu Potůčka hrál úspěšně tehdy šestnáctiletý Miroslav Skála.

     Ochotníci z Lužan se účastnili vesměs všech divadelních soutěží a přehlídek v rámci okresu i mimo něj. Od roku 1978 jako divadelní kroužek Osvětové besedy hráli ochotníci i v Merklíně a v Roupově např. představení "Červené pantoflíčky". Hrálo se i ve Vstiši, Přešticích, Řenčích, Švihově a Nepomuku. Divadelní kroužek vedl Oldřich Váca. Tato skupina připravila i vzpomínku na Karla Hašlera a divadelní představení "Zlý duch Lumpacivagabundus". Pro důchodce bylo speciálně připravené představení "Talisman" a 12 estrád v obcích v okolí. Bylo sehráno i divadelní představení "Perly panny Serafínky".

     Od roku 1991 už v čele lužanského souboru stála Marie Borová. Soubor si začal říkat Lužanská omladina. Vznikl opětovně na popud právě lužanské omladiny. Pod vedením Marie Borové se začalo představením "Neohrožený Mikeš", byla připravena estráda plná lidových písniček, pražských a námořnických písniček, dále divadelní představení "Mumraj na Vejrovně".  Soubor nastudoval estrádní vystoupení plné písniček "Tentokrát u nás doma" a v roce 2004 u příležitosti Setkání lužanských rodáků písničkové pásmo "Od vesnice k vesnici, od města k městu", se kterými vystupoval na mnoha místech v okolí. Od roku 1991 se po delší přestávce začínají konat Staročeské máje, buď s volbou královny, nebo jen malé máje s večerní májovou zábavou.

     Samostatnou kapitolou lužanského kulturního života byl zábavný spolek S. K. Unikum Lužany. Bylo to sdružení státních úředníků, živnostníků, které pořádalo zábavné a sportovní akce. Rozvíjelo činnost hlavně ve II. polovině 20. let. Předsedou byl Jiří Čistecký, právník a kapitánem klubu Jan Elmer, hospodářský správce. Klub měl i funkci Čestný kapitán sekce (odhrnutých), kterou vedl Jiří Elmer, právník. Spolek měl i svého praporečníka a kmotra. Celkem měl 20 členů, z toho bylo 7 žen. Zakládací listina spolku Unikum je datována rokem 1924. Ze vzpomínek pana Václava Kožíška zaznamenáváme, že účinkoval v těchto hrách - "Jánošík", "Jízdní hlídka", "Plukovník švec", "Naši furianti", "Hrátky s čertem", "Dražba na nevěstu", "Srdce v rákosí", "Na tý louce zelený". Pro velký úspěch se toto představení hrálo třikrát v Lužanech, Borovech a Skočicích. Podle vzpomínek pana V. Kožíška se ochotnických představení jako herci účastnili: Jan Emich, Matěj Červený, Josef Vítovský, Václav Hřebec, Václav Skála, Josef Lukáš, Josef Havránek, Josef Sedláček, Miluška Valvodová - Sedláčková, Božena Kovaříková, Růžena Kožíšková - Křenová, Věra Lukášová - Česáková, Jiřina Hřebcová - Vraná, Marie Poková - Vítovská, Fanda Poková, Karel Zeman, Jan Pok. Tato představení byla vesměs sehrána pod hlavičkou DTJ.

SOUČASNOST

 

NEOHROŽENÝ MIKEŠ

     Od roku 1991 stála v čele lužanského souboru paní Marie Borová. Soubor si začal říkat Lužanská omladina. Vznikl právě na popus lužanské mládeže. Pod vedením p. Borové se začalo pohádkou Boženy Němcové "Neohrožený Mikeš", kde si hlavní role tovaryšů zahráli Václav Petrželka, Petr Křen a Martin Hodan, v rolích princezen Věra Umnerová (později Petrželková), Jana Červená (později Faloutová) a Soňa Borová (později Komorousová).

 • 4. 9. 1993 - Lužany
 • 1995 - Vodokrty
 • 1995 - Vřeskovice
 • 14. 1. 1996 - Lužany
 • 25. 1. 1996 - Přeštice

NENÍ ČERT JAKO ČERT

     Tato pohádka byla Lužanskou omladinou nastudována přímo k uvedení na oslavu Dne dětí 4. 6. 1994 v Lužanech.

VEČER NEJEN PRO DŘÍVE NAROZENÉ

     V souboru byli členové, kteří disponovali hudebním sluchem a dobrým zpěvem, proto se omladina vrhla na estrádní vystoupení. Tato estráda byla plná písniček námořnických, pražských a nakonec i lidových.

 • 5. 11. 1994 - Lužany
 • 25. 3. 1994 - Vodokrty
 • 8. 4. 1994 - Dolní Lukavice
 • srpen 1994 - Vřeskovice
 • 1994 - Žinkovy - Domov klidného stáří

TENTOKRÁT U VÁS DOMA

     Další estráda byla režírována jako obyčejný večer obyčejné rodiny, která si jako každý večer pustí zprávy na Televizi NOVA. Na obrazovce nechyběl v té době populární Zbyněk Merunka a Eva Jurinová se svými zprávami, ale zastoupen byl i sport a na závěr Počasíčko. Manželský pár si zahrál Petr Křen a Václava Lešetická.

 • 1999 - Lužany
 • Přeštice
 • Oplot
 • Vřeskovice
 • Nezdice
 • Vstiš
 • 13. 5. 2000 - Lužany

OD VESNICE K VESNICI, OD MĚSTA K MĚSTU

     Písničková estráda, proložená vtipy byla symbolicky navržena pro Setkání rodáků v Lužanech, kdy se do Lužan sjeli rodáci z celé České republiky. V písničkách jsme navštívili nejdříve Čechy, poté Moravu a nakonec jsme zakotvili v Praze. Celé představení jsme věnovali naší režisérce paní Marii Borové, od jejíž smrti v r. 2004 uplynul právě rok.

 • 29. 5. 2004 - Lužany - Setkání rodáků
 • 4. 7. 2004 - Nezdice - pouťové představení
 • ??  - Újezd u Horšic
 • 20. 11. 2004 - Kbel
 • 4. 2. 2005 - Žinkovy - Domov klidného stáří
 • 5. 3. 2005 - Lužany - Setkání důchodců
 • 9. 4. 2005 - Libákovice - Setkání důchodců
 • 25. 6. 2005 - Dlouhá Louka - Setkání rodáků
 • 21. 10. 2005 - Dolní Lukavice - Setkání důchodců

     Ochotnický kroužek Lužany je registrován na Ministerstvu vnitra od 8. 4. 2008, kdy zaslal návrh na registraci. Ještě předtím si však členové 1. 4. 2008 určili stanovy. Na členské schůzi byl poté 15. 5. 2008 zvolen jednatel, pokladník, členové výboru a člen revizní komise - zápis z členské schůze

DÍVČÍ VÁLKA

     Členové ochotnického kroužku započali novou kapitolu dějin divadla v Lužanech nastudováním hry "Dívčí válka". Přípravy zabraly celý rok a premiéra se uskutečnila 12. ledna 2008 v KD v Lužanech. A protože hra měla nebývalý ohlas, začaly se hrnout nabídky na vystoupení v dalších obcích. Zde je přehled odehraných představení:

 • 12. 1. 2008 - Lužany
 • 29. 3. 2008 - Lužany
 • 5. 4. 2008 - Kbel (kulturní dům)
 • 10. 5. 2008 - Chlumčany (kulturní dům)
 • 21. 3. 2009 - Přeštice (ZUŠ)
 • 24. 4. 2009 - Dobřany (Káčko)
 • 19. 6. 2009 - Klatovy (celoroční přehlídka divadelních souborů)
 • 21. 6. 2009 - Červené Poříčí (pouťové představení)
 • 27. 6. 2009 - Chlumčany (Den myslivosti)
 • 6. 9. 2009 - Borovy (pouťové představení)

MRAZÍK

Členové kroužku opět stáli před volbou co zahrnout do jejich repertoáru a s čím se ukázat veřejnosti. Padlo mnoho nápadů, mezi kterými zvítězil "Mrazík" - ruská lidová pohádka. První představení bylo naplánováno na oslavy 40. výročí výstavby kulturního domu v Lužanech, takže v září po prázdninách nastal pravý shon s výrobou kulis a s učením textů. Vše nakonec dobře dopadlo a my jsme opět získali mnoho žádostí o sehrání tohoto divadelního kusu. Zde je přehled odehraných představení:

 • 4. 12. 2009 - Lužany
 • 26. 2. 2010 - Dobřany (Káčko)
 • 6. 3. 2010 - Lužany
 • 15. 5. 2010 - Kbel (celoroční přehlídka divadelních souborů)
 • 22. 5. 2010 - Oplot (Sokolovna)
 • 26. 6. 2010 - Chlumčany (Den myslivosti)
 • 5. 9. 2010 - Borovy (pouťové představení)
 • 18. 9. 2010 - Klatovy (celoroční přehlídka divadelních souborů)
 • 6. 11. 2010 - Vřeskovice (kulturní dům)
 • 21. 5. 2011 - Nebílovy - zámecké venkovní prostory (Regionální den MAS Aktivios) - viz fotogalerie (foto zhotovil Karel Beneš ze Zeleného)
 • 2. 12. 2011 - Příchovice (Mikulášské představení)
 • 28. 1. 2012 - Kasejovice
 • 21. 4. 2012 - Soběkury - toto představení bylo pojato jako charitativní akce, kdy výtěžek této akce 4 240,- Kč byl použit pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením v Merklíně na Radosti - viz. poděkování
 • 2. 9. 2012 - Klatovy (divadelní přehlídka) - připomenutí v Klatovském deníku: http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-klatovy-zily-ochotnickym-divadlem-20120903.html
 
 • 2. 12. 2012 - Zemětice
 • 8. 3. 2013 - Koloveč
 • 12. 5. 2013 - Horšovský Týn

ČERT A KÁČA

     Od začátku roku 2013 začíná kroužek zkoušet novou hru Čert a Káča. Proč zrovna Čert a Káča? Místní akční skupina Aktivios Nezdice nás požádala, zda bychom v rámci jejich projektu "Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných" nenastudovali pověst z našeho kraje. Tento projekt byl vypracován ve spolupráci s MAS sv. Jana z Nepomuku a MAS Pošumaví. Celý tento projekt získal dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí. Více informací naleznete ve stručném představení projektu a nebo na tomto plakátu. V rámci této akce byly především vydány 3 knihy pověstí s přebalem a s CD, kdy tyto pověsti namluvil pan Otakar Brousek st. a dalšími akcemi byla rekonstrukce jedné památky z každého území, dále například literární soutěž pro děti od 6. do 9. ročníků Babičko, povídej, aneb co mi vyprávěli prarodiče. A z každého tohoto území byl vybrán jeden ochotnický spolek, který nastudoval jednu pověst. A protože náš ochotnický kroužek pochází z Lužan, vybrali jsme si pověst o čertu a Káče, která se na Lužansku silně traduje. 

Generální zkouška se uskutečnila 23. 5. 2013 a netradiční premiéra pod širým nebem pak proběhla na divadelním festivalu v Nebílovech 25. 5. 2013 od 18,00 hodin v rámci akce Májová pěna 2013. V odkazu Čert a Káča najdete několik fotografií Václavy Lešetické z příprav kulis a  fotografie z premiéry pohádky v Nebílovech, které nám poskytl pan Karel Beneš ze Zeleného, za což mu moc děkujeme.

Další reprízy pohádky, na které se můžete těšit, nebo které jsme již odehráli:

21. 9. 2013 - Klatovy - Hůrka - od 17,00 hodin

30. 11. 2013 - Lužany - premiéra pro všechny spoluobčany s předáním mikulášských balíčků všem přítomným dětem

1. 12. 2013 - Zemětice - Mikulášská nadílka

12. 4. 2014 - Lužany - charitativní představení, kdy vybrané finanční prostředky na vstupném ve výši 2 700,- Kč byly věnovány Diakonii v Merklíně

24. 5. 2014 - Lužany - Setkání rodáků

1. 6. 2014 - Žinkovy - oslava Dne dětí

22. 3. 2015 - Slavnostní otevření Naučné stezky "Živé paměti krajiny Lužan" - sehrání I. dějství na Tanečku

21. 6. 2015 - Klatovy - Divadelní slavnosti v Klatovech - pár fotografií z Klatovského deníku zde (listujte i v dalších fotografiích):

http://klatovsky.denik.cz/galerie/divadelni-slavnosti-v-klatovech.html?mm=6191517

ZÁPIS DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU

Ochotnický kroužek Lužany předložil v létě 2015 Krajskému soudu v Plzni návrh na zápis zapsaných údajů do rejstříku spolků, kdy při ustavující schůzi (zápis ze schůze zde) byl ustanoven Ochotnický kroužek Lužany, z. s. (zapsaný spolek). Zároveň byly schváleny nové stanovy spolku a sídlo spolku bylo schváleno na adrese Lužany 25.

DOŽÍNKY PLZEŇSKÉHO KRAJE A PŘEŠTICKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

     Na základě pozvání Ochotnického kroužku Úhlavan se někteří naši členové zúčastnili 5. 9. 2015 Dožínek Plzeňského kraje, které byly spojeny s Přeštickými pivními slavnostmi. Se slavnostním dožínkovým průvodem došli z vnitrobloku Přeštic na náměstí, kde byl na pódiu předán dožínkový věnec hejtmanu Plzeňského kraje a dožínková kytice starostovi města Přeštice. Fotografie najdete na samostatné záložce.

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

     Členové ochotnického kroužku se dlouho zabývali výběrem další vhodné divadelní hry, ve které by si zahráli všichni. Bohužel výběr pro tolik osob, a k tomu většinou ženy, je hodně zúžený a je velice těžké takovou hru najít. Ale nakonec se zadařilo, a po návštěvě divadelního představení v divadle Pluto v Plzni jsme měli jasno. Nastudujeme muzikál "Nejkrásnější válka" a uvidíme, zda bude mít u publika úspěch. Několik čtených zkoušek nás dokázalo přesvědčit, že tuto vtipnou hru, plnou hezkých písniček zvládneme a naše chuť do práce vzrostla. Po roce zkoušek jsme si stanovili datum premiéry - 26. únor 2016. V posledních týdnech jsme byli více na prknech, co znamenají svět, než doma u svých rodin, ale naše pracovní nasazení se vyplatilo. Premiéra v Kulturním domě v Lužanech se velice podařila a členové ochotnického kroužku děkují všem návštěvníkům, kterých bylo téměř 230, za úžasnou atmosféru, kterou vytvořili, a která provázela celé představení.

     Děkujeme našemu bezvadnému fotografovi panu Karlu Benešovi ze Zeleného, jehož fotografie, které pořídil během generální zkoušky, najdete na tomto odkazu:

http://archetto.rajce.idnes.cz/Luzany_-_Nejkrasnejsi_valka_-_26.2.2016/

Článek z Plzeňského deníku dne 22. 4. 2016 nejen o Nejkrásnější válce najdete zde.

Další reprízy představení, které nás čekají:

 • 7. 5. 2016 - Dlouhá Louka - pouťové představení od 17,00 hodin
 • 11. 6. 2016 - Přeštice - 19,00 hodin - velký sál KKC Přeštice
 • 21. 10. 2016 - Vřeskovice - 20,00 hodin - sál KD Vřeskovice
 • 22. 10. 2016 - Dobřany - 19,00 hodin - kino Káčko
 • 4. 11. 2016 - Kbel - 18,00 hodin - KD Kbel
 • 5. 11. 2016 - Příchovice - 18,00 hodin
 • 17. 6. 2017 - Týniště - 15,00 hodin - sraz rodáků
 • 18. 11. 2017 - Dnešice - 19,00 hodin - Brklovna
 • 19. 11. 2017 - Soběkury - 18,00 hodin - kulturní dům - bez nároku na honorář sehráli ochotníci divadelní hru pro Stacionář Soběkury a Diakonii Západ
 • 12. 1. 2018 - Lužany - 19,00 hodin - sál KD - derniéra

BROUK V HLAVĚ

100. výročí vzniku ochotnického divadla v Lužanech v r. 2018 chtěli všichni členové divadelního kroužku náležitě oslavit. Nejenže, v tomto roce odehráli derniéru hry Nejkrásnější válka, ale pilně se připravovali na premiéru zatím jejich nejtěžší, nejdelší, nejdražší hry, hry s největším počtem alternací, atd., atd. ......, která se jmenuje Brouk v hlavě. Premiéra se uskutečnila 15. 12. 2018 v sále Kulturního domu v Lužanech, kam přišlo opět neskutečné množství lidí. Generální zkoušku nám natočil na digitální záznam p. Milan Janoch z Přeštic a fotografie zhotovil p. Karel Beneš ze Zeleného. Oběma pánům moc děkujeme. Fotografie naleznete zde:

https://archetto.rajce.idnes.cz/Luzany_-_Brouk_v_hlave_-_15.12.2018/

Další reprízy představení:

 • 16. 2. 2019 - Dobřany - 18,00 hodin - kino Káčko
 • 18. 5. 2019 - Borovy - 18,00 hodin - KD
 • 19. 10. 2019 - Příchovice - 18,00 hodin - KD
 • 20. 10. 2019 - Kbel - 17,00 hodin - KD
 • 23. 11. 2019 - Všeruby (Plzeň-sever) - 18,00 hodin
 • 24. 11. 2019 - Stod - 17,00 hodin
 • 14. 12. 2019 - Lužany - oslavy 50. výročí otevření KD Lužany (hrají 2. alternace)
 • 26. 1. 2020 - Nekmíř - 17,00 hodin
 • 7. 3. 2020 - Kvíčovice - 18,00 hodin
 • 11. 2. 2023 - Vřeskovice - 17,00 hodin
 • 1. 4. 2023 - Chlumčany - 19,00 hodin

Český rozhlas Plzeň s několika členy ochotnického kroužku natočil reportáž o ochotnickém divadle v Lužanech. Reportáž byla uvedena 2. 4. 2024 a záznam naleznete zde https://plzen.rozhlas.cz/pred-vice-nez-100-lety-se-zacali-v-luzanech-na-jiznim-plzensku-potkavat-9205705

 

STAROČESKÉ MÁJE

2014 - odkaz na fotografie od p. Karla Beneše

http://archetto.rajce.idnes.cz/Luzany_-_Maje_2014/

2016 - odkaz na fotografie od p. Karla Beneše

http://archetto.rajce.idnes.cz/Luzany_-_Maje_2016/

2017 - odkaz na fotografie od p. Karla Beneše

http://archetto.rajce.idnes.cz/Luzany_-_Maje_2017/

2023 - odkaz na fotografie od p. Milana Janocha

https://eu.zonerama.com/janochinfo/Album/9788023

OCHOTNICKÝ MAŠKARNÍ A KOSTÝMOVÝ BÁL

Od roku 2017 se rozhodli členové Ochotnického kroužku v Lužanech pořádat maškarní a kostýmový bál. V roce 2020 se uskutečnil 4. ročník a zdá se, že všechny přítomné bál baví, protože se každým rokem na sále Kulturního domu v Lužanech sejde velké množství masek a kostýmů, nechybí kvalitní hudba "Přeštická šestka", při bále se prodávají tyčinky ze Sušice, sladké věnečky a organizátoři nezapomínají ani na dámskou volenku. Nejlépe atmosféru zachycují fotografie na níže uvedených odkazech. V roce 2021 a 2022 se tyto bály nemohly uskutečnit z důvodu protiepidemiologických opatření, ale v r. 2023 ochotníci navázali na tradici tohoto oblíbeného bálu.

rok 2017

zivot-v-obci/fotogalerie/rok-2017/maskarni-bal-24-2-2017-45cs.html

rok 2018

zivot-v-obci/fotogalerie/rok-2018/divadelni-bal-2-3-2018-52cs.html

rok 2019

https://archetto.rajce.idnes.cz/Luzany_-_3._Divadelni_bal_-_8.3._2019

rok 2020

zivot-v-obci/fotogalerie/rok-2020/divadelni-bal-21-2-2020-564cs.html

rok 2023

zivot-v-obci/fotogalerie/rok-2023/divadelni-bal-24-2-2023-945cs.html

rok 2024

zivot-v-obci/fotogalerie/rok-2024/divadelni-bal-23-2-2024-1184cs.html

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 19 °C 10 °C
neděle 26. 5. déšť 21/10 °C
pondělí 27. 5. déšť 21/12 °C
úterý 28. 5. déšť 19/10 °C

Svátek

Dnes je 25.5.2024

Svátek má Viola

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den Afriky
 • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Zítra má svátek Filip

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.